divendres, de setembre 07, 2012

PRIMER DIA PRIMÀRIA I INFANTIL

Hui han començat les classe les etapes d'infantil i primària. Desprès de les presentacions del nou professorat i dels nous alumnes hem fet una activitat d'inici de curs tots junts al pati. Cada curs ha fet una oració per penjar-la al voltant del lema d'enguany: Jesús està en la meua vida. Hem acabat amb una cançó.

dijous, de setembre 06, 2012

Ampliada l'ajuda a l'adquisició de Llibres de Text 2012-13

Destinada als alumnes que en l'any acadèmic 2012-2013 estaran estudiant PRIMÀRIA o ESO


Les sol·licituds les podeu obtindre directament en internet o en consergeria

Entrega de sol·licituds en secretaria

Del 3 al 14 de setembre
de 9.15 a 11.00 hores
i
de 13.00 a 14.00 hores 


Documentació a lliurar:

  • Fotocopia dels nifs/nies (pares i alumnat)
  • Document facilitat per l'entitat bancària on conste el codi de compte de l'alumne com titular o cotitular.
  • Documentació que justifique la situació socio-familiar marcada: llibre de família, certificat de vida laboral en cas de desocupació, família nombrosa….


Per a  més informació comsulteu en consergeria o visiteu la documentació:

Ampliada la ayuda a la adquisición de libros de texto 2012-13
Destinada a los alumnos que en el año académico 2012-2013 estarán estudiando PRIMARIA o ESO


Las solicitudes las puede obtener en directamente en internet o en conserjería


Entrega de solicitudes en secretaría
Del 3 al 14 de Septiembre
de 9:15 a 11:00 horas
 y
de 13:00 a 14:00 horas 


Documentación a entregar:

  • Fotocopia de los nifs/nies (padres y alumno)
  • Documento facilitado por la entidad bancaria donde conste el código cuenta del alumno como titular o cotitular.
  • Documentación que justifique la situación sociofamiliar marcada: libro de familia, certificado de vida laboral en caso de desocupación, familia numerosa….


Para más información consultar en conserjería o visitar la documentación: