dimecres, de gener 05, 2011

AJUDA PER L'ADQUSICIÓ DE LLIBRES DE TEXT 2011-12

AJUDA PER L'ADQUSICIÓ DE LLIBRES DE TEXT
AYUDA A LA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO

Destinada als alumnes que l’any acadèmic 2011-2012 estaran estudiant ESO
Destinada a los alumnos que en el año académico 2011-2012 estarán estudiando ESO

Recollida de sol·licituds a consergeria
Recogida de solicitudes en conserjería

Lliurament de sol·licituds a secretaria
Dilluns 10,17, 24 i 31 de 9.10 a 10:.0
Dimarts 11, 18 i 25 de 09.10 a 10.00 i de 15.00 a 16.45
Dimecres 12, 19 i 26 de 9.10 a 10.00
DARRER DIA 31 de GENER de 2011

Entrega de solicitudes en secretaría
Lunes 10,17, 24 y 31 de 9:10 a 10:00
Martes 11, 18 y 25 de 09:10 a 10:00 y de 15:00 a 16:45
Miércoles 12, 19 y 26 de 9:10 a 10:00
ÚLTIMO DÍA 31 de ENERO de 2011


Documentació a lliurar:
Sol·licitud que es lliura a consergeria emplenada.
Fotocòpia dels NIFs/nies (pares i alumne).
Document facilitat per l’entitat bancària on consti el codi compte client de l’alumne.
Documentació que justifiqui la situació especial marcada.

Documentación a entregar:
Solicitud que se entrega en conserjería cumplimentada
Fotocopia de los nifs/nies (padres y alumno)
Documento facilitado por la entidad bancaria donde conste el código cuenta cliente.
Documentación que justifique la situación especial marcada

Per a més informació consultar en consergeria o visitar la documentació:
Para más información consultar en conserjería o visitar la documentación:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada