dissabte, de setembre 24, 2011

SERVEI MENJADOR CURS 2011-2012

SERVEI MENJADOR CURS 2011-2012


Benvolguts pares:


Per la present els informe que el servei de menjador escolar s'iniciarà el dia 3 d'octubre. El preu per comensal i dia serà de 5’70 € i com en anys anteriors el pagament es farà mitjançant domiciliació bancària.


Els qui estiguen interessats que el seu fill o filla assistisca al menjador haurà de retirar en consergeria la fitxa d'inscripció i lliurar-la degudament omplida (per ambdues cares) abans del dijous dia 29 de Setembre.


Els alumnes o les alumnes que estiguen pendents de beca de serveis socials hauran d'informar si assistiran o no independentment que se'ls concedisca la beca.


Per a els qui tinguen intenció d'utilitzar el servei de manera esporàdica, la norma és que hauran de comunicar-ho i abonar-ho amb antelació. El preu en aquests casos serà de 6’10 €.

L'assistència en aquests casos estarà supeditada al fet que queden places disponibles per al dia que se sol·licita.


Sagunt Port, 17 de Setembre de 2011


Atentament


El director
S. Juan Antonio Muñoz Sánchez


Descarga de la carta en bilingüe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada